Er bestaan verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen waarbij iedere verzekering zich weer richt op een specifieke situatie. Zo is er de bedrijfsrechtsbijstandverzekering op welke bedrijven een aanspraak kunnen maken wanneer zij een jurist nodig hebben om een niet betalende klant te overhalen of om een rechtzaak te pleiten. Een verkeersrechtsbijstandverzekering richt zich zoals de naam reeds doet vermoeden dan weer op schadegevallen uit het verkeer en een motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering dekt dan weer eventuele juridische kosten die voortkomen uit een schadegeval met uw voertuig.

Tenslotte is er nog de vierde en laatste vorm van rechtsbijstandverzekering, namelijk de gezinsrechtsbijstandverzekering. Op deze verzekering kunt u aanspraak maken in verschillende situaties. Denk hierbij aan rechtsbijstand bij contractuele geschillen, strafrechtsbijstand, rechtsbijstand op vlak van de sociale wetgeving, burenrecht, etc.

Is een rechtsbijstandverzekering interessant voor mij of niet?
Of een rechtsbijstandverzekering interessant voor u is of niet kunt u eigenlijk het beste zelf uitmaken. Iedereen kan vroeg of laat te maken krijgen met een advocaat of zelfs een rechtzaak, maar de kans is natuurlijk veel groter als u bijvoorbeeld een bedrijf heeft. In dat geval kunt u al snel een beroep moeten doen op een advocaat om bijvoorbeeld niet betalende klanten aan te manen om aan hun verplichtingen te voldoen. Wanneer u over een auto of een moto of dergelijke beschikt kunt u ook even denken over een motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering. Dit alles maakt duidelijk dat uw persoonlijke situatie bepaald of u al dan niet het beste een rechtsbijstandverzekering afsluit.

Hoe wordt de premie van mijn rechtsbijstandverzekering berekend?
De premie van een verzekering wordt steeds berekend aan de hand van de dekking. Hoe meer zaken ingedekt dienen te worden hoe hoger de premie komt te liggen. Dat is bij een rechtsbijstandverzekering niet anders. Hou er rekening mee dat een rechtsbijstandverzekering bijzonder uitgebreid kan zijn en er wordt verwacht dat u grondig gaat schommelen in de dekkingen. Overloop dit dus zeker met uw verzekeraar en denk goed na welke dekkingen u wel en welke u vooral niet nodig denkt te hebben.