Als u een aansprakelijkheidsverzekering afsluit dan hebt u meestal de keuze om te kiezen uit een alleenstaandenverzekering of voor het gehele gezin. Sommige verzekeraars bieden een aansprakelijkheidsverzekering aan die standaard het gezin meeverzekerd. Het is echter standaard dat u zelf bepaald wie u mee wilt verzekeren. U kunt de dekking dan zelf kiezen.

Alleenstaandenverzekering
Bij een alleenstaandenverzekering bent u niet alleen verzekerd maar ook mensen die bij u slapen en zelf geen aansprakelijkheidsverzekering hebben. Hiernaast is ook het personeel in huis verzekerd onder de alleenstaandenverzekering. Als deze op enige wijze schade veroorzaken dan moet dit wel in verband staan met de werkzaamheden.

Gezinsverzekering
Bij een verzekering die het hele gezin dekt vergoed alle schade veroorzaakt door de personen genoemd bij de alleenstaandenverzekering maar ook uw partner of echtgenote. Als er bij uw partner andere mensen wonen dan zijn deze ook verzekerd. Denk hierbij aan minderjarige kinderen of meerderjarige ongehuwde minderen. Als een kind uitwonend studeert dan is deze ook verzekerd voor aansprakelijkheid.

Huisdieren vallen standaard onder de dekking van een aansprakelijkheidsverzekering. Volgens het burgerlijk Wetboek is de verzekerde aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het huisdier. Als u het huisdier als particulier bezit dan is alle schade veroorzaakt door het huisdier gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van u.