Niet alles wordt vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering. Er wordt in elke polis van een aansprakelijkheidsverzekering melding gemaakt van uitsluitingen. Hieronder volgen de meest voorkomende zaken die niet vergoed worden door de aansprakelijkheidsverzekering:

  • Het opzettelijk veroorzaken van schade
  • Zaakschade tussen verzekerden op dezelfde polis
  • Schade veroorzaakt door seksuele handelingen
  • Opzicht; het tijdelijk onder de hoede houden van een zaak van iemand anders
  • Schade door een voertuig, zoals een motorrijtuig, luchtvaartuig of ander vaartuig
  • Molest en kernreacties
  • Schade voortkomend uit het bezit of gebruik van illegale wapens
  • De verzekerde is niet meer woonachtig in Nederland
  • FinanciĆ«le schade welke bijvoorbeeld voorkomt uit het niet nakomen van een afspraak